władze - Legionowskie WOPR

Prezes Legionowskiego WOPR:

Krzysztof Jaworski

Członkowie Zarządu Legionowskiego WOPR:

 1. Beata Dąbkowska-Witecka – wiceprezes – członek prezydium
 2. Robert Rodziewicz – wiceprezes – członek prezydium
 3. Wiesław Kruk  – wiceprezes – członek prezydium
 4. Jacek Lewandowski – wiceprezes – członek prezydium
 5. Adam Witecki
 6. Marek Borowiec
 7. Piotr Soliński
 8. Łukasz Otto
 9. Mariusz Adamczyk
 10. Izabela Solińska

Członkowie Komisji Rewizyjnej Legionowskiego WOPR:

 1. Maciej Sterliński – przewodniczący
 2. Rafał Kowalczyk
 3. Bartosz Skwarski 

Czlonkowie Komisji Dyscyplinarnej Legionowskiego WOPR:

 1. Marcin Rafałowski – przewodniczący
 2. Rafał Segiet
 3. Karolina Wojciechowska
Back to top