władze - Legionowskie WOPR

Prezes Legionowskiego WOPR:

Krzysztof Jaworski

Członkowie Zarządu Legionowskiego WOPR:

 1. Beata Dąbkowska-Witecka – wiceprezes – członek prezydium
 2. Robert Rodziewicz – wiceprezes – członek prezydium
 3. Wiesław Kruk  – wiceprezes – członek prezydium
 4. Jacek Lewandowski – wiceprezes – członek prezydium
 5. Adam Witecki
 6. Marek Borowiec
 7. Bartosz Wszelaki
 8. Piotr Soliński
 9. Łukasz Otto
 10. Mariusz Adamczyk
 11. Izabela Solińska
 12. Albert Ścibor

Członkowie Komisji Rewizyjnej Legionowskiego WOPR:

 1. Maciej Sterliński – przewodniczący
 2. Rafał Kowalczyk
 3. Bartosz Skwarski 

Czlonkowie Komisji Dyscyplinarnej Legionowskiego WOPR:

 1. Marcin Rafałowski – przewodniczący
 2. Rafał Segiet
 3. Karolina Wojciechowska
Back to top