1% podatku - Legionowskie WOPR

Jeżeli chcesz wspomóc naszą organizację, to informujemy, że zasady przekazywania 1% podatku są bardzo proste.

Wystarczy że wpiszesz do swojego rozliczenia rocznego PIT numer KRS 0000232144

Urząd Skarbowy sam prześle na nasz rachunek bankowy 1% Twojego podatku.

Ważne! Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu PIT 22 767 91 11 lub 695889004.

Sprawdź nas:

w Narodowym Instytucie Wolności

https://niw.gov.pl/opp/

Sprawozdanie za 2021 rok

Sprawozdanie za 2022 rok

Back to top