szkolenia - Legionowskie WOPR

Legionowskie WOPR prowadzi szkolenia:

  • z zakresu Ratownictwa Wodnego zgodnie z Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznch nr DRiOLNRGW-0272-1/2012, 
  • szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego,
  • szkolenia na stopień sternika motorowodnego.

KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Ratownik Wodny musi posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po upływie 3 lat ratownik jest zobowiązany zdać egzamin. Zgłoś się do nas na szkolenie lub egzamin już dziś. Wypełnij i wyślij kartę zgłoszeniową – skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy dogodny termin szkolenia lub egzaminu.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia@lwopr.pl, tel.695 889 006,
695 889 004

Back to top