Sprawdź pogodę

1% podatku

Jeżeli chcesz wspomóc naszą organizację, to informujemy, że zasady przekazywania 1% podatku są bardzo proste.

Wystarczy że wpiszesz do swojego rozliczenia rocznego PIT numer KRS 0000232144

Urząd Skarbowy sam prześle na nasz rachunek bankowy 1% Twojego podatku.

Ważne! Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu PIT 22 767 91 11 lub 695889004.

Sprawdź nas:

Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy Lista Organizacji
Pożytku Publicznego


http://www.mpips.gov.pl/bip/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

http://www.pozytek.gov.pl/

lwopr w liczbach

200

akcji ratowniczych w roku

250

osób uratowanych w roku

20

lat działalności L WOPR

150

spotkań z dziećmi w roku

współpraca

Projekt i wykonanie Wena.Net