Czy – w związku z art.21 pkt 1, 2 i 3, Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym może zlecić w jakiejkolwiek formie (np. w przetargu), prowadzenie, kierowanie i organizowanie działań ratowniczych (w tym zatrudnianie ratowników wodnych), podmiotom nie mającym uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego? - Legionowskie WOPR

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym należy do zarządzającego tym obszarem. Stosowanie do ust. 3 art. 21 ustawy zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym  „może zlecić, w drodze umowy, organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.” W świetle tego przepisu ustawy w ocenie Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności, w przypadkach, kiedy podmiotem zlecenia będzie „organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych” wówczas zadania te powinny zostać powierzone do wykonywania podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Back to top