Czy kandydat na Instruktora, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne jako warunek przystąpienia do szkolenia bądź jako warunek przed uzyskaniem uprawnień Instruktora? - Legionowskie WOPR

Posiadanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym jest wymagane od osób, które prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego.Ponieważ ani ustawa ani też rozporządzenie w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym nie określają warunków, jakie ma spełniać kandydat na uczestnika szkolenia instruktorów uzasadnionym wydaje się wniosek, iż kandydat na słuchacza przedmiotowego szkolenia nie musi legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Back to top