19 lipca 2019
strona główna / medycyna / utonięcia

utonięcia

Pamiętaj, że przy ratowaniu z wody może nastąpić niebezpieczna sytuacja, gdy tonący kurczowo zaciska ręce na ciele ratownika i wciąga siebie i jego pod wodę. Dlatego ratowanie tonących przy słabych umiejętnościach pływackich może być niebezpieczne. Nawet jeśli nie jesteśmy pewni swoich możliwości zawsze należy zareagować na incydent i powiadomić ratownika, inne osoby w pobliżu albo skorzystać z telefonów alarmowych, oraz - jeśli to możliwe - próbować podać/rzucić z brzegu środki ratunkowe (koło, rzutka, bojka, długi kij) i utrzymywać kontakt wzrokowy z tonącym.


Utonięcie następuje w wyniku uduszenia z powodu zalania dróg oddechowych wodą. Przyczyną może być: nieumiejętność pływania, skrajne wyczerpanie,  incydent sercowy z nagłym omdleniem, napad padaczkowy, kurcz mięśni czy nagłe zanurzenie się w zimnej wodzie.


Poszczególne fazy tonięcia:

 

 • wstrzymanie oddechu - trwa tak długo, aż zgromadzony dwutlenek węgla stanie się przyczyną pobudzenia środka oddechowego i wznowi oddychanie,
 • wznowienie oddechu - broniąc się przed przedostaniem się wody do płuc tonący zaczyna ją połykać,
 • połykanie wody - trwa tak długo, aż żołądek wypełni się wodą i dojdzie do wymiotów,
 • przedostawanie się wody do płuc - niedotlenienie organizmu powoduje utratę świadomości, zwiotczenie mięśni i w końcu zalewanie wodą płuc.


Tonięcie w wodzie słodkiej:

Ze względu na hipoosmotyczność wody słodkiej (mniejsze stężenie jonów niż we krwi) przenika ona do krwi w całości. Stad brak jej w płucach tonącego.


Tonięcie w wodzie słonej:

Woda słona jest hiperosmotyczna (większe stężenie jonów niż we krwi) i powoduje napływ wody z krwi co jest przyczyną obrzęku płuc. W efekcie w płucach znajduje się pienista ciecz, którą można usunąć tylko za pomocą ssaka.

Podstawowe czynności ratownicze po wydobyciu poszkodowanego z wody :

 • stabilizacja kręgosłupa, najlepiej odcinka szyjnego i piersiowego, gdyż często zdarzają się wypadki w wyniku skoku do płytkiej wody,
 • sprawdzamy przytomność u tonącego,
 • sprawdzamy podstawowe czynności życiowe (reakcję, oddech),
 • w przypadku braku oddechu rozpoczynamy sztuczne oddychanie (nie odginamy głowy do tyłu tylko żuchwę), i masaż serca (nie na miękkim podłożu).

W jamie ustnej mogą znajdować się woda, zanieczyszczenie, wymiociny, które utrudniają udrożnienie dróg oddechowych.
Podczas wykonywania wdechów kontrolnych, jak i przy prowadzeniu sztucznego oddychania powinno się stosować rękoczyn Sellicka.


Rękoczyn Sellicka

Polega na uciśnięciu chrząstki pierścieniowatej, która przesunięta ku tyłowi powoduje zamknięcie światła przełyku. Wykonuje go jeden z ratowników, podczas gdy drugi prowadzi sztuczną wentylację. Chrząstka pierścieniowata leży poniżej chrząstki tarczowej, która u mężczyzn tworzy tzw. jabłko Adama. Nacisk na nią nie może być duży, gdyż utrudni to oddech, a ma jedynie "zamknąć" przełyk, który jest "miękki". Najlepiej chwycić obustronnie krtań poniżej jabłka Adama i nacisnąć (gdy poszkodowany leży) z małą siłą, która jest zależna od budowy ciała ofiary. Rękoczyn ten zapobiega wdmuchiwaniu powietrza do żołądka i następczej aspiracji treści żołądka do płuc.
Podczas topienia się woda znajdująca się w ustach (dostaje się podczas prób złapania oddechu) jest połykana i magazynowana w żołądku, stąd u topielców zawsze występuje rozdęcie brzucha (żołądka). W przypadku wykonania wentylacji bez zabezpieczenia wejścia do żołądka (przełyku), poprzez rękoczyn Sellicka, dochodzi do wyrównania ciśnień i wylania się wody wraz z zawartością żołądka na zewnątrz.

NIE WOLNO!!!

 • Mimo wrażenia wystąpienia objawów śmierci nie odstępować od ratowania poszkodowanego,
 • przy udrażnianiu dróg oddechowych lub próbach usuwania wody z płuc odginać głowę poszkodowanego na bok,
 • uciskać na żołądek, powodując przelanie się jego zawartości do płuc.

 


1% podatku

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014 1 procent

Współpraca

MSWiA
Wojewoda Mazowiecki
NFOŚiGW
logo plus
logo pzu
ORLEN
lpr
Komenda Stołeczna Policji
psp
powiat legionowski
Meditrans
nzoz
legionowskie wopr

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
siedziba: 05-130 Zegrze Południowe, ul. Warszawska 39B

Ratownictwo Wodne wykonujemy na podstawie:
Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznch nr DRiOLNRGW-0272-1/2012

Wykonanie - www.Wena.Net